Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะช่วงนี้ทหารแถลงข่าว “กังวลอยู่บ้าง”

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะช่วงนี้ทหารแถลงข่าว “กังวลอยู่บ้าง”

292
0
SHARE

 

 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวเมื่อบ่าย 14 ธ.ค.2562  ว่าด้วยขณะนี้ มีการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะว่า

 

“ถือเป็นเรื่องปกติในวิถีประชาธิปไตยที่เราต่างต้องรับฟังและเรียนรู้ร่วมกันไป และเชื่อว่าหัวหน้าพรรคการเมืองที่จัดงาน  มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงพอที่จะไม่สร้างปัญหายั่วยุให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อหลักกฎหมาย  เราทุกคนต่างได้รับบทเรียนจากอดีตและความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกันมาแล้วทั้งนี้ขอยืนยันถึงเจตนาและความตั้งใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายร่วมกันในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและมีความปลอดภัยภายใต้กรอบกฎหมาย โดยเฉพาะไม่ต้องการให้มีการเผชิญหน้าหรือใช้ความรุนแรงกันในทุกกรณีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้ใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในภาพรวมฝ่ายความมั่นคง ยังก็มีความกังวลอยู่บ้าง หากมีการปลุกปั่น ยั่วยุ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวหรือไม่ครบถ้วน ทั้งในพื้นที่ชุมชุนหรือในสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งผิดกฎหมายและที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน จึงขอให้ประชาชนร่วมกันเตือนสติและใช้วิจารณญาณไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบด้านและเท่าทัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของบุคคลใด ยั่วยุให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันดังเช่นอดีต”

 

 

matemnews.com 

14 ธันวาคม 2562