Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปารีณาถูกร้องใช้หน้าที่ ส.ส.แทรกแซงเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

ปารีณาถูกร้องใช้หน้าที่ ส.ส.แทรกแซงเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

276
0
SHARE

 

 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ไปที่ช่องรับหนังสือสำนักนักงาน กกต.กรุงเทพฯ เมื่อตอนเช้า 22 ธ.ค.2562  ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรณีใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ ส.ส.ก้าวก่ายแทรกแซงการพิจารณาของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับที่ดินของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ จ.ราชบุรี เพื่อให้ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าชุมชน ตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการร้องเรียน  นายเรืองไกร แถลงแก่คณะนักข่าว ว่า

 

“กรมป่าไม้ได้มีการส่งเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ตนเองเป็นกรรมาธิการฯ อยู่ด้วย จากเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นรายงานการประชุมของกรมป่าไม้ พบว่านอกจากจะได้มีการสรุปลำดับเหตุการณ์ การจัดตั้งป่าชุมนุมหมู่ที่ 14 บ้านหนองน้ำใส ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ชาวบ้านมีการไปร้องเรียน น.ส.ปารีณา ขอให้ตรวจสอบที่ดินของนางสมพร ซึ่งถือหนังสือ นส.2 และ นส.3 เพราะต้องการให้ที่ดินดังกล่าวถูกตั้งเป็นป่าชุมชน จนกระทั่งมีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ น.ส.ปารีณา ก็ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยในวันที่ 29 ต.ค.2562 ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมดังกล่าวระบุถ้อยคำ ของ น.ส.ปารีณา ที่แจ้งกับที่ประชุมว่าจะกำชับประสาน เร่งรัด การตรวจสอบดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนได้เร็วขึ้น จึงเห็นว่าถ้อยคำนี้เข้าข่ายว่า น.ส.ปารีณา ใช้ตำแหน่ง ส.ส.ก้าวก่าย แทรกแซง การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น ผิดมาตรา 185 (1) ต้องมาร้องต่อ กกต.และหาก กกต.เห็นว่าผิดจริงก็จะต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7 ) ประกอบมาตรา 82 วรรค 4  การที่คุณปารีณาดูแลช่วยเหลือประชาชนนั้นถูกต้องแล้ว แต่หมายถึงต้องตั้งกระทู้ญัตติในสภาผู้แทนราษฎร ถามว่าการไปร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วใช้ถ้อยคำในลักษณะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการถูกต้องแล้วหรือ จึงต้องมาร้องต่อ กกต.ให้พิจารณาซึ่งอาจต้องเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาให้ปากคำว่าการใช้ถ้อยคำลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดหรือไม่”

 

matemnews.com 

22  ธันวาคม 2562