Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คนขายของออนไลน์โปรดทราบ

คนขายของออนไลน์โปรดทราบ

469
0
SHARE

 

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร แถลงข่าว 24 ธ.ค.2562 ว่า

 

“ขณะนี้กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อกำหนดรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานได้เริ่มบังคับใช้วันที่ 24 ธ.ค.62แล้ว ส่งผลให้สถาบันการเงิน  และผู้ให้บริการทางการเงินอีเลคทรอนิกส์ (อีวอลเลท) จะต้องเริ่มจัดเก็บและรายงานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป หรือ มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งและมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป มาให้กรมสรรพากรรับทราบ

 

ในส่วนข้อมูลปี 62 ซึ่งเป็นปีแรก จะเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลบุคคลที่เข้าข่ายธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ระหว่างวันที่   24-31 ธ.ค.62เท่านั้น และส่งมาให้สรรพากรภายในวันที่ 31 มี.ค.63

 

ส่วนการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีถัดไปจะเริ่มจัดเก็บข้อมูลตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.ของทุกปี และต้องรายงานมาให้กรมฯรับทราบเดือนมี.ค.

 

ข้อมูลที่ที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานตามกฎกระทรวง มีดังนี้  เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ-สกุล ของบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล ที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ  จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี เลขที่บัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน และข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด”

 

matemnews.com 

24 ธันวาคม 2562