Home ข่าวทั่วไปรอบวัน #ฮาวทูม้อบ ม้อบอย่างไรไม่ให้เหลือลุง เร็ว ๆ นี้

#ฮาวทูม้อบ ม้อบอย่างไรไม่ให้เหลือลุง เร็ว ๆ นี้

308
0
SHARE

 

 

 

เฟชบุ้ค กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group – DRG

https://bit.ly/2SMMq6e

เบื่อลุงใช่ไหม ? อยู่มาหลายปีมีแต่แย่กับแย่ อยากจะม้อบ แต่ก็ไม่รู้จะม้อบยังไง

 

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยขอเสนอ #ฮาวทูม้อบ ม้อบอย่างไรไม่ให้เหลือลุง เร็ว ๆ นี้

 

#เลือกเกิดไม่ได้

#แต่เลือกจะม้อบได้

 

matemnews.com

4 มกราคม 2562