Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กองเชียร์เฮลั่น นางสาวเชียงใหม่ 2563 “ขวัญใจมหาชน” ตกเป็นของสาวลูกครึ่ง เซ็นดี้ นักศึกษาวิศวะ มช.

กองเชียร์เฮลั่น นางสาวเชียงใหม่ 2563 “ขวัญใจมหาชน” ตกเป็นของสาวลูกครึ่ง เซ็นดี้ นักศึกษาวิศวะ มช.

1286
0
SHARE

วันที่ 4 ม.ค.63 ภายในงานกาชาดและงานฤดูหนาว จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (3 มค.) มีการประกวดนางงามเชียงใหม่ 2563 รอบ 30 คน คัดให้เหลือเพียง 20 คนสุดท้าย อีกทั้งมีการประกาศผล “ขวัญใจมหาชน” โดยนับจากจำนวนช่อดอกไม้ที่ผู้เข้าประกวดได้รับ

ผลปรากฏว่า  ขวัญใจมหาชน ได้แก่ หมายเลข 17 น.ส.อเล็กซานดร้า แฮงกี่ หรือน้องเซ็นดี้ กำลังศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า ตำรวจภูธร จ. เชียงใหม่ ผู้ส่งเข้าประกวด และได้เข้ารอบ 20 คน

2.หมายเลข 9 น.ส.มนัสนันท์ ทะลาบุญ
3.หมายเลข 22 น.ส.ธัญญารัตน์
4.หมายเลข 27 น.ส.พิมพ์ลภัส ทองนู
5.หมายเลข 2 น.ส.ฉัตรกาญจน์ มาสนอง
6.หมายเลข 12 น.ส.กัลย์สุดา ชนาคีรี
7.หมายเลข 1 น.ส.ธรรมสิริ สบายสูงเนิน
8.หมายเลข 30 น.ส.ณัณณชา ณัฐปภานนท์
9.หมายเลข 13 น.ส.แพรวนภา
10.หมายเลข 8 น.ส.พิมพ์ผกา สุวรรณรัตน์
11.หมายเลข 19 น.ส.ธนะพร สุริยะคำ
12.หมายเลข 29 น.ส.ภัทรวดี ไชยเทพ
13.หมายเลข 6 น.ส.วชิราภรณ์ นันทวาศ
14.หมายเลข 20 น.ส.เสาวภา ตามิ
15.หมายเลข 7 น.ส.เบญจณัฏฐ์ อักษรศรี
16.หมายเลข 25 น.ส.ชุติกาญจน์ อารีลักษณ์
17.หมายเลข 21 น.ส.พรทิพา สดใส
18.หมายเลข 23 น.ส.วันวิสาข์ ทับทิม
19.หมายเลข 11 น.ส.ธิดารัตน์ อ่อนเส็ง
20.หมายเลข 24 น.ส.มนัสชนก มุ่งหมาย