Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รถติดในสนามบินดอนเมือง – พลเอกประยุทธ์แก้ได้

รถติดในสนามบินดอนเมือง – พลเอกประยุทธ์แก้ได้

468
0
SHARE

 

 

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

นายกรัฐมนตรี กำชับเร่งแก้ปัญหาและจัดระเบียบการจราจรภายในสนามบินดอนเมือง

 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามปัญหาการจราจรที่คับคั่ง โดยสั่งการให้กระทรวงคมนาคม การท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง เร่งจัดระเบืยบการจราจร บริเวณชานชาลาผู้โดยสารขาออก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสนามบินดอนเมืองและเพื่อเป็นการเร่งระบายการจราจรหน้าอาคารผู้โดยสารทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มีการจัดให้มีช่องทางเดินรถพิเศษขวาสุดจากอาคาร 1 ไปยังอาคาร 2 เพื่อให้รถที่จะไปอาคาร 2 เคลื่อนตัวรวดเร็วยิ่งขึ้นและจัดเจ้าหน้าที่จราจรทุกประตูทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 เร่งระบายรถที่ส่งเสร็จแล้ว รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยยกกระเป๋าสัมภาระให้กับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือบริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสาร

 

จากผลการดำเนินการทำให้การเร่งระบายรถจากชานชาลาอาคาร 1 ไปยังอาคาร 2 มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้อาคาร 1 มีปริมาณรถสะสมน้อย และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ขณะที่อาคาร 2 มีปริมาณรถสะสมน้อยลง เป็นระเบียบมากขึ้น เนื่องจากรถส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ที่มาส่งผู้โดยสารใช้เวลาที่ชานชาลาน้อยลง ทำให้การจราจรหน้าชานชาลาชาออกมีความคล่องตัวมากขึ้น

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้านและติดตามการทำงานของทุกหน่วยงานที่ได้สั่งการลงไปอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทุกระยะ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน

 

 

mtemnews.com 

5 มกราคม 2563