Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โคราชวิกฤต! มีน้ำประปาเหลือใช้ไม่ถึง 20 วัน

โคราชวิกฤต! มีน้ำประปาเหลือใช้ไม่ถึง 20 วัน

392
0
SHARE

สภาพของอ่างเก็บน้ำหนองแขม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพแห้งขอด ปริมาณน้ำเหลือเพียง 1 หมื่นลูกบาศก์เมตร สูบน้ำผลิตประปาได้อีกประมาณ 7 วันเท่านั้น

ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลัก มีน้ำเหลือเพียง 1 หมื่น 5 พัน ลูกบาศก์เมตร ผลิตน้ำประปาได้อีกประมาณ 10 วันเท่านั้น ซึ่งรวม 2 แหล่งน้ำก็จะทำให้ชาวบ้านกว่า 1,754 ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาจากที่นี่ จะมีน้ำใช้อีกเพียง 17 วันเท่านั้น  สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทางราชการได้ขอใช้น้ำจากสระน้ำหลังอำเภอคงที่มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตรมาช่วย และขอใช้น้ำจากบ่อบาดาล รวมทั้งสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยพะไล อำเภอแก้งสนามนาง ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตรมาช่วย แต่ก็ต้องรองบประมาณมาดำเนินการวางท่อต่อไป

สำหรับแหล่งน้ำอื่น เช่นที่ฝายมะระ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง เป็นฝายเก็บน้ำขนาดกลาง รับน้ำมาจากลำเชียงไกร ในอำเภอโนนไทย ปริมาณน้ำก็แห้งขอดจนหมด ไม่สามารถใช้การได้ ทำให้ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งที่ผ่านมา น้ำฝายมะระไม่เคยแห้งขอดขนาดนี้มาก่อน

สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ทั้ง 32 อำเภอ ประสบภัยแล้งแล้วทั้งหมด 297 หมู่บ้าน เดือดร้อนที่สุดคือพื้นที่อำเภอโนนสูง และ อำเภอโนนไทย ชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค ทางจังหวัดได้วางแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการขอน้ำจากเขื่อนลำตะคอง วันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ผันไปลงบึงพุดซา แล้วสูบต่อไปยังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ระยะทาง กว่า 160 กิโลเมตร เพื่อนำน้ำจากลำตะคองไปช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำอุปโภคบริโภคในระยะนี้ไปก่อน