Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เด็กปทุมธานีคึกคัก ผู้ใหญ่ใจดีเสริฟของขวัญไม่อั้น

เด็กปทุมธานีคึกคัก ผู้ใหญ่ใจดีเสริฟของขวัญไม่อั้น

317
0
SHARE

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่11 ม.ค.63 ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดปทุมธานี” โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลสิ่งเสพติด


โดยวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ขนผลไม้ อาทิ กล้วยหอม ส้มเขียวหวาน แตงโม แอปเปิ้ล กว่า 1,000 กิโลกรัม มาแจกเด็ก ในครั้งนี้ได้นำควายมาโชว์ให้เด็กๆได้ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
ด้านดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า  “วันเด็กแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนมากขึ้น ในขณะที่เด็กและเยาวชนเองก็ได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะหน้าที่ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตมารับผิดชอบการพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า


การจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ภาคเอกชน บริษัท บุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมห้องทำงานนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ รวมถึง การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีแบบไม่อั้น