Home ข่าวประชาสัมพันธ์ DCENTI – ร่วมตำรวจภูธรภาค 2 เปิดศูนย์บริการ ตรวจเช็คช่วงล่าง #ฟรีทุกรายการ

DCENTI – ร่วมตำรวจภูธรภาค 2 เปิดศูนย์บริการ ตรวจเช็คช่วงล่าง #ฟรีทุกรายการ

323
0
SHARE

 

https://bit.ly/2tY2LKU

DCENTI ห่วงใยสังคมไทย ร่วมรณรงค์และสนับสนุนโครงการ ทางถนนต้องปลอดภัยเราไม่เอาแชมป์อุบัติเหตุ โดย ตำรวจภูธรภาค 2 เปิดศูนย์บริการพร้อมใจลดอุบัติเหตุทางถนนต้องปลอดภัย ตรวจเช็คช่วงล่าง #ฟรีทุกรายการ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม เลือกใช้อะไหล่ช่วงล่างทดแทน ต้องได้มาตรฐานสากลเท่านั้นรถเราจะกลับมามีสมรรถนะที่ดีได้อีกครั้ง

 

 

 

 

 

matemnews.com 

15 มกราคม 2563