Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีวราวุธร่วมงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส”

รัฐมนตรีวราวุธร่วมงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส”

507
0
SHARE

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” “กิจกรรม ทส. – วพน. 14-15 รักษ์โลก คืนป่า รักษาทะเล”   เมื่อตอนเช้าวันที่ 19 ม.ค.2563  ณ บริเวณพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน

 

พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 ที่มี “จรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ” เป็นประธาน  และ วพน.รุ่น 15 ภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่ปากน้ำประแส กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำประแส เนื้อที่ 1,000 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ป่าในเมืองแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังเป็นที่หลบภัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

 

จากนั้นร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 700 ต้น ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 49 ตัว และปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,999 ตัว เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต่อไป

 

matemnews.com 

19  มกราคม 2563