Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ดร.ทวีศักดิ์ อัญเชิญพระธาตุ-เส้นเกศา ประดิษฐ์สถาน ณ วัดพัฒนาธรรมาราม จ.ลพบุรี ในงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ดร.ทวีศักดิ์ อัญเชิญพระธาตุ-เส้นเกศา ประดิษฐ์สถาน ณ วัดพัฒนาธรรมาราม จ.ลพบุรี ในงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

564
0
SHARE

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๙ น. ณ วัดพัฒนาธรรมราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จัดพิธีเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก อาจาริยา บูชา ๑๕๐ ปี ชาติกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลของโลก สาขาสันติภาพ โดยพระครูภัทรธรรมคุณ(ดร.อำนาจ ปั้นมยุรา) เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในครั้งนี้ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร เป็นผู้แทนกรมการศาสนาในการอัญเชิญพระธาตุ-เส้นเกศา มาประดิษฐาน ณ วัดพัฒนาธรรมาราม เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้เข้าสักการะ โดยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้วนายอำเภอพัฒนานิคม , ดร.เอนก พันธุรัตน์ และวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเย็นที่ผ่านมา มีการตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมเกศาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดย ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนขึ้นศาลาการเปรียญ และเริ่มพิธีเจริญสมาธิภาวนาร่วมกับประชาชนเป็นเวลา ๑๕ นาที สวดมนต์ร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี โดยมีประชาชนนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก