Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ดร.เดวิด จูงมือลูก-เมีย สนับสนุน สสว.ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี เริ่มที่ครอบครัว

ดร.เดวิด จูงมือลูก-เมีย สนับสนุน สสว.ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี เริ่มที่ครอบครัว

486
0
SHARE

“ดร.เดวิด คุณพิชยา และน้องอลิส ชัยหิรัญธาดา ครอบครัวนักวิจัยผู้สร้างนวัตกรรมเผย การที่ครอบครัวดีส่งเสริมไอคิวให้ลูก ด้วยการแบ่งจัดสรรเวลา บาล๊านซ์งานและเวลาครอบครัวดี ส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งในครองครัว พร้อมการส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ ใช้เวลากับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด การที่เราให้ลูกเห็นว่า คุณพ่อคุณแม่ทำอะไร ทำงานอะไรอยู่คือ เป็นการสอนเค้าด้วยทำให้คุ้นชินเกิดภาพจำได้จัดสรรเค้าให้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การสร้างธุรกิจและการสร้างครอบครัว ให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจบริบทต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น วางแผนเวลา เตรียมตัว และเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อเป้าหมายของเราจริงๆ ทั้งหมดเพื่อคนที่เรารัก สรา้งธุรกิจเพื่อทำให้การใช้ชีวิตมั่นคง ความมั่นคงทำให้ครอบครัวมีความสุข และสร้างครอบครัวเพื่อให้ความสุขของเราได้ถูกเติบเต็ม “ดร.เดวิด กล่าว การพัฒนาสุขครอบครัวในภาวะเด็กไทย เป็นการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กที่ต้องให้ความสำคัญ จากภายใต้โมเดล“ระบบพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย :Smart Kids to Healthy Life (เลี้ยงลูกคุณภาพดีวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า)” โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การสร้างชาติเตรียม พร้อมมีลูกฉลาด พร้อมเป็นพ่อแม่ คลังนมแม่สร้างเด็กฉลาดเติบโตดี และกระโดดโลดเต้นเป็นวัยเรียน เติบโตสมวัย ไอคิวเกิน 10 โดยเมื่อเป็นวัยรุ่นแก้มแดงมีสมองดี EQ เด่น พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังหลักของชาติต่อไป