Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ความเส็งเคร็งและความลำพองของนักการเมือง

ความเส็งเคร็งและความลำพองของนักการเมือง

270
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

เสียบบัตรแทนไม่เสียหาย?

ถ้าถือว่าการเสียบบัตรแทนกันไม่เสียหาย

ก็อาจทำให้ การประชุมที่ไม่ครบองค์ประชุมไม่เสียหายได้ด้วย

เพราะมีคนเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันแล้ว

ก็จะไปกันใหญ่!

ทำให้นึกถึงเมื่อครั้งทำบุญประเทศในสมัยรัฐบาลทักษิณ! ในครั้งนั้น ตอนแรกลุงจิ๋วเป็นประธานกรรมการจัดเตรียมงาน ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กำหนดให้ งานทำบุญประเทศเป็น 2 ระดับ

คือระดับหลวง ซึ่ง รัฐบาลจะกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นประธาน จัดทำพิธีในวัดพระแก้ว

และระดับพิธีราษฎร์ ซึ่งคุณทักษิณนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จัดที่สนามหลวง

วางลำดับว่า เมื่อเสร็จงานพิธีหลวงแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะมาที่สนามหลวง

ลุงจิ๋วแกประชุมกำหนดงานไปก็รายงานไปแถลงข่าวไปโดยลำดับ

ต่อมา ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น คุณทักษิณแกปลดลุงจิ๋วกับป๋าเหนาะ

แล้วตั้งคณะกรรมชุดใหม่

คณะกรรมการใหม่ก็ยุบ 2 ระดับพิธีเหลือพิธีการเดียว

คือพิธี ที่จัดในพระอุโบสถวัดพระแก้ว แต่จัดแจงกันให้คุณทักษิณ ไปนั่งเป็นประธานในพิธี

ได้ผลชงัด!!!!!

ชาวบ้านด่ารัฐบาลกันทั้งบ้านทั้งเมือง จนเป็นปัญหาการเมืองใหญ่โต

มาถึงวันนี้ใครที่เกี่ยวข้องในครั้งนั้นคงนึกได้นะครับว่า เหตุครั้งนั้นเกิดขึ้น ก็เพราะเชื่อว่าไม่เสียหายใช่ไหมครับ

มาหาทางปรองดองกันแล้ว ช่วยกันให้กฎหมายงบประมาณผ่านให้เร็วที่สุดไม่ดีกว่าหรือครับ

 

 

Paisal Puechmongkol

เชิงมวยเรื่องเสียบบัตรลงคะแนนร่างกฎหมายงบประมาณ*****

ตอนนี้เรื่องเสียบ บัตรแทนจะมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็น 2 เรื่อง

1ฝ่ายรัฐบาลก็ยื่น ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ให้กฎหมายงบประมาณ ใช้บังคับได้เลยเพราะเกินเวลา105 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

2ฝ่ายค้านก็ไหวทันว่าอาจเกิดอภินิหารทางกฎหมาย ที่ทำให้ประเด็นเรื่องการเสียบบัตรบงคะแนนแทนกันไม่เข้าสู่การพิจารณาของศาล จึงเข้าชื่อกันขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การที่มีผู้อื่นเสียบบัตรลงคะแนนแทน สส.เจ้าของบัตร ทำให้การลงมติไม่ชอบและมีผลให้กฎหมายงบประมาณเป็นโมฆะ ตามบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเคยวางบรรทัดฐานไว้ก่อนแล้ว

จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามดูว่า เชิงมวยอภินิหารทางกฎหมาย กับเชิงมวย ที่ยึดบรรทัดฐาน คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ นั้น เชิงไหนจะแน่กว่ากัน

และทำให้คนทั้งหลายได้เห็นความเส็งเคร็งและความลำพองของนักการเมืองที่ไม่ซื่อตรงและบังอาจเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันโดยไม่เห็นรัฐธรรมนูญอยู่ในสายตาเลย อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

 

matemnews.com

23  มกราคม 2563