Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ก็จนได้  กระทรวงคลังยอมประกาศลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย 2562 จาก 2.8% เหลือ 2.5%

ก็จนได้  กระทรวงคลังยอมประกาศลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย 2562 จาก 2.8% เหลือ 2.5%

271
0
SHARE

 

 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงข่าวเมื่อตอนเช้า 29 ม.ค.2563 ว่า

 

กระทรวงการคลังได้ปรับลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 2562 จาก 2.8% เหลือ 2.5% ส่วนปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% แต่ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่จะขยายตัวได้ 3.3%  เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่า จะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ 2.5% ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 4.1% จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ เป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าตามระบบศุลกากรในรูปเงินเหรียญสหรัฐในปี 2562 หดตัวลงที่ -2.7%”

 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยในปี 2562 มีจำนวน 39.8 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.2% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่นตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA)

 

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาคว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2562โดยเฉพาะโครงการชิมข้อปใช้ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชน ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 อยู่ที่ 0.7% ปรับตัวลดลงจากปีก่อนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่คาดว่า มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ 2.8% (มีช่วงคาดการณ์ที่ 2.3- 3.3%) ตามการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศปี 2563

 

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค้นคมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง โครงการร่วมลงทุนของกาครัฐและเอกชน (PPP) ในโครงการลงทุนโคงสร้างพื้นฐาน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของกาครุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น ประกอบกับภาคส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ และแนวโน้การเติบโตของปริมาณการค้าโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง

 

เสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 จะอยู่ที่ 0.8% ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ตามการฟื้นตัวของอุปสงศ์ภายในประเทศ

 

ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจีน ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การดำเนินโยบายการเงินของประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563

 

matemnews.com 

29 มกราคม 2563