Home ข่าวทั่วไปรอบวัน
376
0
SHARE

วันที่2 กุมภาพันธ์. 2563.สถานการณ์ล่าสุด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ณ วันนี้ เวลา 06.30 น.

ยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้น
– จีน เพิ่ม 2010 ราย รวมเป็น 13,801 ราย
– สหรัฐฯ เพิ่ม 1 รายเป็น 8 ราย
– เยอรมัน เพิ่ม 1 ราย เป็น 8 ราย

ยอดผู้เสียชีวิต เพิ่ม 45 ราย รวมเป็น 304 ราย

ยอดผู้หายแล้วเพิ่ม 76 ราย รวมเป็น 331 ราย 

ที่มา M ไทย