Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ลมช่วยคนกรุงเทพฯพัดฝุ่น

ลมช่วยคนกรุงเทพฯพัดฝุ่น

356
0
SHARE

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

 

เช้านี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าฝุ่นลดลงทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่ภาคเหนือค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่

 

 

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ระหว่าง 19 – 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองลดลงทุกพื้นที่จากเมื่อวานนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากมีลมในหลายพื้นที่ ความเร็วสูงสุด 13 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยให้ฝุ่นละอองกระจายตัวได้ดีขึ้นและไม่เกิดการสะสม แม้สภาพการจราจรหนาแน่นและติดขัดในบางเส้นทาง โดยอยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้รถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคลช่วงวิกฤติฝุ่นละออง

 

ขณะที่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัดวันนี้  6 กุมภาพันธ์ 2563 คุณภาพอากาศมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ระหว่าง 23 – 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ภาพรวมแนวโน้มค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่จากเมื่อวานนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้มเพิ่มขึ้นมาเป็น 10 พื้นที่ โดยยังพบปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่งอยู่ จึงขอความร่วมมือประชาชน งดเผาเชื้อเพลิงทั้งในที่โล่งและในป่า หากพบเห็นการเผา หรือเกิดไฟป่าโปรดแจ้งสายด่วน 1362

matemnews.com

6 กุมภาพันธ์ 2563