Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โหวตใหม่ พ.ร.บ.งบ 2563 ผ่านวาระ3แล้ว

โหวตใหม่ พ.ร.บ.งบ 2563 ผ่านวาระ3แล้ว

370
0
SHARE

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 เพื่อลงมติในวาระ2 และ 3 ใหม่ตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากมีการเสียบบัตรแทนกันในการลงมติวาระ 2 โดยพรรคฝ่ายค้านลงชื่อเข้าประชุมให้องค์ประชุมครบดำเนินการประชุมได้  แต่เมื่อเริ่มอภิปราย ส.ส.ฝ่ายค้านทั้งหมดเดินออก ตามยุทธการไม่ร่วมสังฆกรรม  ทำให้ฝ่ายรัฐบาลคุม ส.ส.ให้อยู่ในห้องประชุมอย่างเต็มที่  ซึ่งการโหวตก็เป็นไปอย่างรวดเร็วจนโหวตวาระ 3 ได้มา 257 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งฉบับ แล้วมีมติ 253 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  จากนี้จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณา

 

 

matemnews.com

13 กุมภาพันธ์ 2563