Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปล่อยกู้คนรับงานไปทำที่บ้าน – ไม่มีดอกเบี้ย

ปล่อยกู้คนรับงานไปทำที่บ้าน – ไม่มีดอกเบี้ย

358
0
SHARE

 

 

กรมการจัดหางาน เตรียมปิดโครงการ “สร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและชุมชน” ปล่อยกู้ยืมเงินเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% หมดเขต 29 กุมภาพันธ์นี้

 

 

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า วันที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้ จะเป็นวันครบกำหนด โครงการ “สร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและชุมชน” ที่กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อขยายการผลิต  ยื่นคำขอกู้ฯโดยจะคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ 0% ต่อปี ซึ่งขณะนี้ มีการปล่อยกู้แล้ว จำนวน 14  ราย/กลุ่ม เป็นเงิน 1,740,000  บาท ยังมีวงเงินคงเหลือสำหรับการปล่อยกู้ตามโครงการฯนี้อีกทั้งสิ้น 1,260,000 บาท

 

ขณะที่ ภาพรวมทั้งประเทศ มีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน แบบรายบุคคล จำนวน  269 ราย แบบกลุ่มบุคคล 642 กลุ่ม ในกลุ่มมีสมาชิก 5,530 คน  รวมทั้งสองกลุ่มมีสมาชิกรับงานไปทำที่บ้าน 5,799 คน กรมการจัดหางานส่งเสริมอาชีพในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้าน ให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้รับงานได้มีการรวมกลุ่มกัน และมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวย้ำว่า ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรีบติดต่อยื่นคำขอกู้ฯ ภายในกำหนด 29 กุมภาพันธ์นี้ โดยติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

 

matemnews.com 

17 กุมภาพันธ์ 2563