Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ยังเหลืออยู่นะ GDP ไทยปี 2563 ยังเหลือขยายตัว 1.5

ยังเหลืออยู่นะ GDP ไทยปี 2563 ยังเหลือขยายตัว 1.5

483
0
SHARE

 

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์  แถลงข่าวเมื่อตอนเช้า 17 ก.พ.2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 4/2562 ขยายตัว 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เศรษฐกิจปี 2562 ทั้งปีขยายตัว 2.4% ต่ำกว่าที่คาดไว้ว่าจะขยายตัว 2.6%

 

แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2563 สศช.ได้ปรับลดประมาณการขยายตัวจากเดิมที่ตาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.7-3.7% ลงมาเหลือ 1.5-2.5% โดยมีค่ากลางที่2%

 

matemnews.com 

17 กุมภาพันธ์ 2563