Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ครม.ไม่มีมติให้หยุดสงกรานต์ 9 วัน

ครม.ไม่มีมติให้หยุดสงกรานต์ 9 วัน

429
0
SHARE

ครม.ไม่มีมติให้หยุดสงกรานต์ 9 วัน

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทย โปร่งใสให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัย และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้รับฟังข้อเท็จจริงและอย่าบิดเบือนข้อมูล และขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล

 

วันนี้ (18 ก.พ. 63) เวลา 15.00 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปกองทัพ หลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบก” ระหว่างกองทัพบกและกรมธนารักษ์ ว่า

 

ที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินการใช้ที่ดินราชพัสดุทั้งที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบมาโดยตลอด พร้อมให้มีการตรวจสอบ  แต่เมื่อพบปัญหาก็จะต้องแก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

 

นายกรัฐมนตรียังได้ปฏิเสธข้อเสนอการเพิ่มวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า คณะรัฐมนตรีไม่มีมติ และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เร่งตรวจสอบเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนคอนกรีตและถนนในพื้นที่เขตหนองจอก ที่ส่งผลกระทบ ตามชาวบ้านในพื้นที่ได้ร้องเรียนมา

 

สำหรับการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนั้น  นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัย และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้รับฟังข้อเท็จจริงและอย่าบิดเบือนข้อมูล

 

สำหรับการพิจารณาคดียุบพรรคการเมืองนั้น อยู่ภายใต้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความโปรงใส่ ปฏิบัติต่อคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลเองจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพัฒนาและยั่งยืนต่อไป

 

 

…………………………

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

เว็บไซต์รัฐบาลไทย  เผยแพร่

 

ข่าวของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

https://bit.ly/325MCAf

นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ไม่เพิ่มวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ระบุ ปัจจุบันมีวันหยุดราชการมากเพียงพอแล้ว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวเรื่องการเพิ่มวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ไม่มีการนำเข้าหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ และส่วนตัวมองว่า ปัจจุบันมีวันหยุดราชการมากเพียงพอแล้วและการให้มีวันหยุดเพิ่ม ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมากที่ควร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของแต่ละคน ที่จะวางแผนวันหยุด ตามความเหมาะสม

 

matemnews.com 

18 กุมภาพันธ์ 2563