Home ข่าวทั่วไปรอบวัน หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  ซัดกระทรวงอุดมศึกษาอ้างไวรัสห้ามมหาวิยาลัยชุมนุมการเมือง ห่วงนักศึกษาจริงให้แจกหน้ากากฟรีผู้ชุมนุมทุกคน

หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  ซัดกระทรวงอุดมศึกษาอ้างไวรัสห้ามมหาวิยาลัยชุมนุมการเมือง ห่วงนักศึกษาจริงให้แจกหน้ากากฟรีผู้ชุมนุมทุกคน

429
0
SHARE

หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  ซัดกระทรวงอุดมศึกษาอ้างไวรัสห้ามมหาวิยาลัยชุมนุมการเมือง ห่วงนักศึกษาจริงให้แจกหน้ากากฟรีผู้ชุมนุมทุกคน

 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา  )

เฟชบุ้ค https://bit.ly/2PsNee6

ขอรัฐบาล อย่านำเรื่องไวรัส มาปนเปื้อนกับเรื่องการเมือง

 

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องของชีวิต เป็นเรื่องที่ต้องเว้นไว้ไม่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือกับกลุ่มใด ควรเป็นเรื่องที่ปลอดจากการเมือง เพื่อให้เมื่อเตือนจริงๆแล้ว ผู้คนทั้งประเทศเชื่อถือและปฏิบัติตนตามคำแนะนำแห่งรัฐ

 

การที่กระทรวงการอุดมศึกษาออกมาเตือนไม่ควรชุมนุม ทั้งๆที่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า การระบาดยังอยู่ในระยะที่ 2 (ยังเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ) ยังไม่ได้เข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 (มีการระบาดภายในประเทศจากผู้ติดเชื้อในประเทศ) จึงเป็นการเตือนที่เกินกว่าเหตุ ไม่อิงหลักวิชาการ และมุ่งเป้าทางการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

 

ในฐานะแพทย์คนหนึ่ง ในวันนี้หากทางกระทรวงอุดมศึกษามีความเป็นห่วงนักศึกษาจริง ก็ควรประกาศ “สนับสนุนหน้ากากอนามัยฟรี แก่ทุกคนที่มาร่วมการชุมนุม” จึงจะเหมาะสมกว่า

 

ขอรัฐบาลอย่านำเรื่องการระบาดของไวรัส มาเกี่ยวข้องกับการเมือง หากคนขาดความเชื่อถือต่อการเตือนเมื่อถึงเวลาจริง หายนะจะมาเยือนสังคมไทย

 

matemnews.com 

26 กุมภาพันธ์ 2563