Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กสทช.ปรับเงินทีวีดิจิตอล 3 ช่อง  ถ่ายทอดสดข่าวกราดยิงโคราช

กสทช.ปรับเงินทีวีดิจิตอล 3 ช่อง  ถ่ายทอดสดข่าวกราดยิงโคราช

455
0
SHARE

กสทช.ปรับเงินทีวีดิจิตอล 3 ช่อง  ถ่ายทอดสดข่าวกราดยิงโคราช

 

บอร์ด กสทช.มีการประชุมเมื่อตอนเช้าวันที่ 26 ก.พ. 2563  เลิกแล้ว พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แถลงข่าวว่า

 

กรรมการ กสทช.ได้พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกอากาศเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา ในรายการข่าวทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวน 3 ช่อง ที่อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ประกอบด้วย ช่อง One (ช่อง 31) ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) และ ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี (ช่อง 34)

 

ที่ประชุมกสทช. มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีคำสั่งปรับทางปกครองแก่

 

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง One (ช่อง 31) เป็นเงิน 250,000 บาท

 

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) เป็นเงิน 500,000 บาท

 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี (ช่อง 34) เป็นเงิน 500,000 บาท

 

สำนักงาน กสทช. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 59 (3) ประกอบมาตรา 57 (2) แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์ และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา เข้าข่ายเป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน…

 

 

matemnews.com

26 กุมภาพันธ์ 2563