Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไวรัสถึงดอนเมืองแล้ว  ผบ.ทอ.สั่งด่วนให้ทหารระวัง

ไวรัสถึงดอนเมืองแล้ว  ผบ.ทอ.สั่งด่วนให้ทหารระวัง

904
0
SHARE

ไวรัสถึงดอนเมืองแล้ว  ผบ.ทอ.สั่งด่วนให้ทหารระวัง

 

เมื่อตอนบ่ายวันที่ 26 ก.พ.2563 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ประกาศหนังสือแจ้งคำสั่งด่วน  ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ให้กำลังพล ทอ. ทุกนายปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หลังพบมีผู้ติดเชื้อ ไวรัส โควิด-19 ในเขตพื้นที่ดอนเมือง ซึ่งเป็นครอบครัวที่กลับจากเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น พร้อมเตือนให้เฝ้าระวัง ไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ที่เกรงจะแพร่ระบาด พร้อมให้ข้าราชการ ทอ. กำลังพล ทอ.ทุกนายสวมหน้ากาก ขณะปฏิบัติหน้าที่ และล้างมือบ่อยๆ พร้อมห้ามกำลังพลไปประเทศเสี่ยง

 

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และพบว่า มี 2 ผู้ป่วย ที่เข้าข่าย ติด Covid-19 อีก 2 ราย ที่กลับจากญี่ปุ่น เป็นครอบครัวเดียวกัน ที่เป็นการติดเชื้อจากนอกประเทศ เข้ารักษาตัว ที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่สะพานใหม่-ดอนเมือง จึงทำให้ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีคำสั่งและให้ออกประกาศเพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดให้เจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลทั้งหมด ทุกหน่วยของขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาด ด้วยการล้างมือบ่อยครั้ง และแจ้งเตือนบุคคลใกล้ชิดและครอบครัว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 

กรมข่าวทหารอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีคำแนะนำกำลังพล  การไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง ทอ.ที่จะลาเพื่อเดินทางไปยัง หรือว่าผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด จนกว่าจะพ้นระยะการยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางระดับ 3

 

กรณีที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ลา เพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงดังกล่าว อยู่ก่อนประกาศยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางเป็นระดับ 3

 

แนะนำให้ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของกองทัพอากาศ งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะการยกระดับการแจ้งเตือน ระดับ 3 หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หากกลับมาแล้วต้องได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชหรือโรงพยาบาลอื่น และรายงานผลตรวจต่อผู้บังคับบัญชา

 

……………………………

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

ทัพฟ้า Alert ป้องกันCoViD19

 

“โฆษก ทอ.” เผยเหตุ ต้องแจ้งเตือน กำลังพล ให้ระวังCOVID19 เพราะผู้ป่วยที่ติดเชื้อ กลับจากไปเที่ยวญี่ปุ่น แล้ว อาจปฏิสัมพันธ์กับขรก.ทหารอากาศและครอบครัวทอ. ….ผบ.ทอ.จึงสั่งการให้กำลังพลและครอบครัว ดูแลสุขภาพ เป็นมาตรการเชิงป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่ ทอ. อย่างเข้มงวด/ พร้อม เตือน ห้ามไปประเทศกลุ่มเสี่ยง !!

 

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย

 

อีกทั้งมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ดอนเมือง ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวมีประวัติเดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยง

 

และขณะนี้ได้ส่งต่อเข้ารักษาต่อ ณ โรงพยาบาลของรัฐตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค เรียบร้อยแล้ว

 

ภายหลังการดำเนินการกับผู้ป่วยดังกล่าว พบว่ามีกลุ่มคนที่ร่วมคณะกับผู้ป่วย และอาจเข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและครอบครัวทหารอากาศได้

 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงสั่งการให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงแจ้งเตือนและเน้นย้ำกำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อยครั้ง

 

และหากพบว่าตนเองมีอาการป่วยที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจทันที พร้อมทั้งเปิดเผยประวัติการเดินทางหรือประวัติการติดต่อกับบุคคลอื่นๆ

 

สำหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกองทัพอากาศที่จะลาหรือเดินทางไปราชการ หรือแวะผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน

 

กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ให้แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นรายกรณี และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID – 19 ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานการตรวจคัดกรอง รวมถึงรายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง

 

หากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ให้ขออนุญาตลาเพื่อเข้ารับการรักษา หรือเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการเชิงป้องกัน เชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กองทัพอากาศ

 

อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคจะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการ ครอบครัวและประชาชน ทุกคนในการดูแลตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคมขณะเมื่อเข้ารับการรักษา โดยต้องไม่ปิดบังประวัติการเดินทางหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

matemnews.com 

26 กุมภาพันธ์ 2563