Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โรงเรียนนานาชาติย่านดอนเมืองพาเด็กทัวร์ประเทศในกลุ่มเสี่ยง 505 คน + ครู 60  กช.สั่งปิดโรงเรียนแล้ว

โรงเรียนนานาชาติย่านดอนเมืองพาเด็กทัวร์ประเทศในกลุ่มเสี่ยง 505 คน + ครู 60  กช.สั่งปิดโรงเรียนแล้ว

381
0
SHARE

โรงเรียนนานาชาติย่านดอนเมืองพาเด็กทัวร์ประเทศในกลุ่มเสี่ยง 505 คน + ครู 60  กช.สั่งปิดโรงเรียนแล้ว

 

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) แถลงข่าว 27 ก.พ.2563 ว่า

 

“ได้รับรายงานเพิ่มว่าโรงเรียนนานาชาติ แห่งหนึ่งย่านดอนเมือง มีการพานักเรียนไปทัศนศึกษาในประเทศกลุ่มเสี่ยง จำนวน 505 คน ในจำนวนนี้มีครูรวมอยู่ด้วย 60 คน และได้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เบื้องต้นทางโรงเรียนได้สั่งให้กลุ่มที่เดินทางไปทัศนศึกษาเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพัก และให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โรงเรียนดังกล่าวมีนักเรียนทั้งหมดกว่าพันคน แม้ว่ากลุ่มที่เดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ จะยังไม่ได้เข้ามาภายในพื้นที่โรงเรียน แต่เพื่อความสบายใจ สช.จึงสั่งให้ปิดโรงเรียนไปก่อน และให้เรียนผ่านระบบออนไลน์แทน เพราะโรงเรียนนานาชาติ มีระบบนี้อยู่แล้ว ส่วนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ที่มีนักเรียนรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว และจะมีเพิ่มจำนวนหรือไม่นั้น ยังไม่ได้รับรายงาน แต่ได้กำชับให้ผู้บริหารดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกไม่กี่วันโรงเรียนก็จะปิดเทอมแล้ว จึงได้กำชับให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างใกล้ชิด แต่ที่ผมห่วง คือ โรงเรียนนานาชาติ เพราะมีการเปิด ปิด ภาคเรียนไม่เหมือนโรงเรียนไทย และมีการเดินทางไปทัศนศึกษา ต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น จึงได้กำชับไปว่า หากโรงเรียนใด เตรียมเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศก็ขอให้ทบทวนและงดเว้นเดินทางไปก่อน โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มเสี่ยง และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ สช.จะนัดประชุมโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกัน เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ และน่ากังวลมาก เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้ว ”

 

matemnews.com 

27 กุมภาพันธ์ 2563