Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กระทรวงสาธารณสุขอยู่ไหน…ไปกันนะ..อนุทินแจกหน้ากากฟรีคนละตั้ง 3 ชิ้นแน่ะ

กระทรวงสาธารณสุขอยู่ไหน…ไปกันนะ..อนุทินแจกหน้ากากฟรีคนละตั้ง 3 ชิ้นแน่ะ

353
0
SHARE

กระทรวงสาธารณสุขอยู่ไหน…ไปกันนะ..อนุทินแจกหน้ากากฟรีคนละตั้ง 3 ชิ้นแน่ะ

 

เฟชบุ้ค อนุทิน  ชาญวีรกูล

https://bit.ly/2x0eRVz

 

matemnews.com

29 กุมภาพันธ์ 2563