Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไขข้อข้องใจ! การตรวจติดเชื้อ COVID-19 ใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่? มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ไขข้อข้องใจ! การตรวจติดเชื้อ COVID-19 ใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่? มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

525
0
SHARE

วันที่ 1 มีนาคม 2563  นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยผ่าน JS100 ไขข้อข้องใจสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการตรวจรักษาการติดเชื้อ COVID-10 ว่า สำหรับคนที่มีอาการไอ จาม เป็นไข้ ทั้งที่ไม่แน่ใจว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา หรือ COVID-19 สามารถมาตรวจได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมของแต่ละคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแพทย์ จะทำการซักประวัติคนไข้ว่าไปที่ไหนมาบ้าง ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาหรือไม่ ซึ่งหากวินิจฉัยแล้วว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา หรือโรคอื่นๆทั่วไป ก็ให้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษาตามปกติ แต่ถ้าแพทย์วินิฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 จะถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลที่รักษาโดยตรง อาทิ รพ.ราชวิถี รพ.บําราศนราดูร ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านั้นจะเรียกเก็บค่ารักษาจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมอีกที คนไข้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ยกเว้นตัวยาบางอย่างที่อยู่นอกบัญชี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ส่วนใหญ่จะใช้ยาที่อยู่ในบัญชีอยู่แล้ว

     แต่ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่เคยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐเองเลย ไม่ได้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ ก็สามารถไปตรวจได้เช่นกันภายใน 72 ชม. หรือหากเกิน 72 ชม.ไปแล้ว ทางโรงพยาบาลนั้นก็จะติดต่อทางโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมอีกที ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากผู้มาขอตรวจสบายดี ไม่ได้เป็นอะไรมาเลย ไม่ได้มีไข้ ไม่ได้ไอ แต่มีความกังวลอยากตรวจ COVID-19 ต้องจ่ายค่าตรวจด้วยเอง แม้จะพยายามให้ประวัติปลอม หรือแกล้งมีอาการไอเจ็บคอ แต่แพทย์จะมีการวินิจฉัยและซักประวัติตามเกณฑ์อย่างละเอียด ไม่สามารถหลอกแพทย์ได้

ที่มา จส.100