Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวโคราชและประชาชนจากหลายจังหวัด แห่เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมมงคล สวดมนต์ สมาธิเพื่อสันติสุข แห่งนครราชสีมา”

ชาวโคราชและประชาชนจากหลายจังหวัด แห่เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมมงคล สวดมนต์ สมาธิเพื่อสันติสุข แห่งนครราชสีมา”

516
0
SHARE

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกลางเมืองโคราช เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลกระทบต่อจิตใจคนไทยทั้งประเทศข้อมูลกรมสุขภาพจิต (14 กุมภาพันธ์ 2563) พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กลางเมืองโคราช มีความเครียดสูง ต้องได้รับการดูแลประคับประครองจิตใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิต กลุ่มผู้บาดเจ็บ ยังมีกลุ่มผู้ที่อยู่ภายในห้างเทอร์มินอล ผู้เห็นเหตุการณ์วันเกิดเหตุ และกลุ่มประชาชนที่เครียดจากการติดตามข่าวสารตามสื่อต่าง ตั้งแต่วันเกิดเหตุ พบกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์

แต่เหตุการณ์ดังกล่าว ในสังคมไทยได้ร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ทุกสาขาอาชีพ มีส่วนร่วมและสร้างขวัญกำลังใจทั่วประเทศ โดยมีความหวังว่า จะได้มีการฟื้นฟูและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาทั้งในกลุ่มร้านค้าและลูกค้าทุกคนและเตรียมการต่าง เพื่อมอบความสุข และสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่พี่น้องชาวโคราชอีกครั้ง เพื่อก้าวผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน ให้โคราชเป็นพื้นที่แห่งความสุขในใจของทุกคน ได้เห็นว่า กิจกรรมการสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง

เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี ที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่คณะผู้นับถือศาสนาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน ผู้ร่วมสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา จะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจ ได้รับความเบิกบานใจ สงบและเป็นสุข ซึ่งเป็นการปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวงได้ สิ่งสำคัญที่สุด การสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา อย่างสม่ำเสมอจะเกิดความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมร่วมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร และคณะร่วมกับ อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย เวบพลังจิต สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ชมรมทูบีนัมเบอร์ วัน เอี่ยมเฮงจังหวัดนครราชสีมา บจก.ออเร้นจ์แมทเทรส ร้านดำรงสินสังฆภัณฑ์ กองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช จัดกิจกรรมเสริมมงคล สวดมนต์ สมาธิเพื่อสันติสุข แห่งนครราชสีมา

ลานกิจกรรม. ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธนิรันตราย เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชา พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และพระภูมิเจ้าที่ พิธีเปิดงาน โดย พระครูวิชัยสารคุณ (หลวงพ่อหนุน สุวิชโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธโมกพลาราม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส พระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วัดถ้ำเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ แผ่เมตตาจิต ถามตอบ ปัญหาธรรมะ

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ได้มีการแสดงธรรมโดยพระอาจาย์บุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากแป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย (พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) นำเจริญจิตตภาวนา อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต พิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อความสุขสันติของชาวโคราช พิธีเจริญมงคลแบบพุทธศาสนามหายาน นำโดย พระอาจารย์หลวงจีนวิศวภัทร เล็กก่วงโต่ว แห่งอารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุทธมณฑลสาย 6 จังหวัดนครปฐม

สำหรับการเรื่องการแพร่ระบาดของป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ต้องขอขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้อำนวยความสะดวก ดูแล แนะนำป้องกันโรคดังกล่าว ตลอดงาน การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ในครั้งนี้ คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะใช้ชีวิตไม่เคร่งเครียด มีจิตสงบมั่นคง จากการสวดมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา มีขวัญกำลังใจ และให้ชาวโคราช ร่วมก้าวผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ ไปพร้อมกันและโคราชจะเป็นพื้นที่แห่งความสุขในใจของทุกคน