Home ต่างประเทศ สหรัฐ วิตก “เครื่องช่วยหายใจ” อาจไม่พอหากยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูง!

สหรัฐ วิตก “เครื่องช่วยหายใจ” อาจไม่พอหากยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูง!

529
0
SHARE

วันที่ 3 เมษายน 2563 สถานกุงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในรัฐและนครนิวยอร์ก (สถานะ 2 เม.ย. 2563 เวลา 16.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น) ดังนี้

1. การแถลงข่าวของนาย Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.1 นับจนถึง 2 เม.ย. 2563 เวลา 11.40 น. (เวลาสหรัฐฯ) ระบุว่า รัฐ/ นครนิวยอร์ก พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 92,381 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน ร้อยละ 10.36) ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐฯ เสียชีวิตจำนวน 2,373 คน โดยแบ่งเป็นในรัฐนิวยอร์ก จำนวน 40,572 คน และนครนิวยอร์ก จำนวน 51,809 คน โดยผู้ติดเชื้อจำนวน 13,383 คน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยวิกฤตในห้องฉุกเฉิน จำนวน 3,396 คน คิดเป็นร้อยละ 25.38 ของผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด และมีจำนวนผู้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว จำนวน 7,434 คน ขณะนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจทดสอบการติดเชื้อแล้ว จำนวน 238,965 คน ซึ่งมากที่สุดในสหรัฐฯ โดยพื้นที่ที่สูงที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ นครนิวยอร์ก จำนวน 104,041 คน เขต Westchester County จำนวน 39,081 คน และเขต Nassau County จำนวน 24,308 คน ทั้งนี้ นาย Cuomo ได้ย้ำถึงสามสิ่งที่รัฐนิวยอร์กต้องการพร้อมกันมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ เตียงผู้ป่วย บุคลากร และอุปกรณ์ ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้

1.2 แจ้งว่า
(1) ยังมีเครื่องช่วยหายใจเพียงพอที่จะใช้ได้อีก 6 วันหากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในภาวะวิกฤตยังคงที่ แต่หากเมื่อใดที่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในภาวะวิกฤตถึงจุดสูงสุด รัฐนิวยอร์กจะประสบปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจทันที ซึ่งขณะนี้ รัฐนิวยอร์กกำลังอยู่ระหว่างการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
(2) ได้เปิด รพ. ชั่วคราวที่เขต Staten Island เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะ คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงสัปดาห์หน้า อนึ่ง ขณะนี้ ได้เริ่มก่อสร้าง รพ. ชั่วคราวอีกแห่งที่ Brooklyn Cruise Terminal ที่นครนิวยอร์ก คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงสัปดาห์หน้าเช่นกัน โดยมีขีดความสามารถรองรับได้ 750 เตียง

1.3 ยินดีที่บุคลากรการแพทย์จากนอกรัฐนิวยอร์ก จำนวน 21,000 คน อาสามาช่วยเหลือจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในรัฐนิวยอร์ก ซึ่งหากรัฐนั้นๆ ประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อระดับสูงสุดเมื่อใด รัฐนิวยอร์กก็พร้อมที่จะส่งบุคลากรการแพทย์ไปช่วยเหลือต่างตอบแทนทันที

1.4 จุดสูงสุดของจำนวนผู้ติดเชื้อในรัฐจะอยู่ระหว่าง 7 – 21 – 30 วัน ซึ่งตัวแปรขึ้นอยู่กับว่านโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคมได้ผลแค่ไหน และจากแบบจำลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า รัฐนิวยอร์กจะฟื้นตัวจากจุดสูงสุดของจำนวนผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีประชากรชาวนิวยอร์กประมาณ 16,000 คนเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

2. พัฒนาการอื่น

2.1 เมื่อ 2 เม.ย. 2563 นาย Mike Dewine ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอ แถลงข่าวว่า จะขยายคำสั่ง ‘stay at home’ สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ‘non-essential services’ ไปจนถึง 1 พ.ค. 2563 (เดิมถึง 6 เม.ย.) และให้บุคคลที่เข้ามาในรัฐจากรัฐอื่นจะต้องกักบริเวณโดยสมัครใจเป็นเวลา 14 วัน

2.2 เมื่อ 2 เม.ย. 2563 นาย Charlie Baker ผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ แถลงข่าวว่าประมาณการสถานการณ์ติดเชื้อของรัฐบนพื้นฐานของข้อมูลจากเมืองอู่ฮั่น จีน พบว่า รัฐแมสซาชูเซตส์
(1) จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ระหว่าง 47,000 – 172,000 คนในช่วงการแพร่ระบาด หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 – 2.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของรัฐ
(2) จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ. จะเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงวันที่ 10 – 20 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ ยังมีหลายปัจจัยที่อาจใช้ปรับปรุงการประมาณการได้ อาทิ รัฐแมสซาชูเซตส์มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า มีผู้สูบบุหรี่น้อยกว่า และมีการดำเนินนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม

2.3 เมื่อ 2 เม.ย. 2563 ดร. Amy Acton ผอ. Department of Health รัฐโอไฮโอ แถลงข่าว ดังนี้
(1) นโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคมจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อได้
(2) คาดการณ์ว่า รัฐโอไฮโอจะมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดในช่วงวันที่ 15 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563

2.4 บ. Apple ได้บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 1.9 ล้านแผ่นให้กับรัฐนิวยอร์ก และกำลังอยู่ระหว่างการจัดหาเพื่อบริจาคเพิ่มเติมให้กับทางรัฐ และ บ. Regeneron Pharmaceutical (บ. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐฯ มี สนง. ใหญ่อยู่ที่เมือง Tarrytown รัฐนิวยอร์ก) ได้บริจาคชุดเครื่องมือทดสอบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับรัฐนิวยอร์ก จำนวน 50,000 ชุด