Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เช็คพื้นที่เสี่ยง “ชลบุรี” สาธารณสุขเผยให้กักตัว 14 วันทันที

เช็คพื้นที่เสี่ยง “ชลบุรี” สาธารณสุขเผยให้กักตัว 14 วันทันที

198
0
SHARE
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศ ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 10 มกราคม 2564 ว่า ผู้ใดเดินทางไปยังสถานที่ ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

เวลาต่อมา ทางสาธารณสุขชลบุรี ได้แก้ไขเพิ่มเติมสถานที่เสี่ยง หลังสอบสวนอย่างละเอียดพบว่า ข้อมูลคลาดเคลื่อน จึงออกประกาศฉบับที่ 30 เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ในประกาศฉบับที่ 29 เฉพาะข้อ 9 และ ข้อ 10 ดังนี้