Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife รู้หรือไม่ ไทยเก่งด้านดิจิทัลที่เท่าไหร่ของโลก?

รู้หรือไม่ ไทยเก่งด้านดิจิทัลที่เท่าไหร่ของโลก?

210
0
SHARE
ก่อนที่เราจะไปทราบคำตอบกัน TIPlife อยากชวนคุยกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับด้านดิจิทัล นั้นก็เพราะปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่า เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม และเราเห็นถึงตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มจะเลิกจ้างสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสาขาที่ไม่มีทักษะและสามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี ดังนั้นการรู้ว่าตัวเรามีทักษะแค่ไหน และควรพัฒนาด้านใดจึงเป็นสิ่งจำเป็นครับ
จากรายงานของสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ได้ออกรายงาน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 โดยได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness Ranking) จากประเทศที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 63 ประเทศ โดยดัชนี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลนี้ วัดจากปัจจัยหลัก 3 ด้าน ดังนี้
 1. องค์ความรู้ (Knowledge) เป็นการวัดความสามารถในการเข้าใจและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งมีปัจจัยย่อย ได้แก่ ความสามารถพิเศษ, การฝึกอบรมและการศึกษา และความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยี (Technology) เป็นการวัดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งมีปัจจัยย่อย ได้แก่ โครงสร้างการควบคุม, เงินทุนและโครงสร้างเทคโนโลยี
3. ความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) เป็นการวัดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของคน ธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ ได้แก่ ทัศนคติที่ปรับตัวได้, ความคล่องตัวทางธุรกิจ และการรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลคือ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด และจัดอยู่ในอันดับ 3 เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 ประเทศ
โดยไทยได้อันดับรวมอยู่ที่อันดับ 39 ดีขึ้นจากปีที่แล้ว 1 อันดับ เป็นผลมาจากการเลื่อนอันดับขึ้นของปัจจัยเทคโนโลยี และปัจจัยความพร้อมในอนาคต ส่วนปัจจัยความรู้มีอันดับเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาด้านความพร้อมในอนาคต และด้านความรู้ เนื่องจากยังคงมีอันดับค่อนไปในทางที่ไม่ดีนักในปีนี้ และทั้งสองปัจจัยเป็นเหตุดึงรั้งให้ไทยจัดอยู่ในอันดับ 39 ในปีนี้
.
แล้วปีนี้คุณเตรียมความพร้อม Reskill Upskill ตัวเองด้านไหนกันบ้างครับ ลองส่งมาบอก TIPlife บ้างนะครับ
.