Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดช่องลม

เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดช่องลม

228
0
SHARE

เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 28 มกราคม 2564 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ ทำการเจิมป้ายศูนย์ห่วงใยคนสาคร และพรมน้ำมนต์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (มหาชน) ตลอดจนนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร ภาคเอกชน อสม. ภาคประชาชน และผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี

สำหรับ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 230 เตียง โดยมีหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (มหาชน) ดูแล รักษา ประจำอยู่ ณ ศูนย์แห่งนี้ ซึ่งบรรยากาศของศูนย์อาคาร 2 ชั้น 2 อาคาร แบ่งเป็นอาคารผู้ติดเชื้อ ชาย-หญิง มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ แบ่งชาย-หญิง รวม 40 ห้อง มีการแบ่งเป็นจุดบริการทางการแพทย์ต่างๆ เป็นขั้นตอน ได้แก่ จุดลงทะเบียนรับป้ายชื่อ ติดสายรัดข้อมือ ใส่ป้ายเลขคล้องคอ, จุดวัดความดัน, เช็คประวัติสอบถามอาการ, จุดวัดอุณหภูมิ, จุดเอกซเรย์ จุดรับยา นอกจากนี้ยังมีการจัดโซนรับประทานอาหาร, จุดรับอาหารที่แบ่งแยกส่วนกันอย่างชัดเจน จุดทิ้งขยะซึ่งถังแดง ข้างถังขยะยังมีสัญลักษณ์ขยะมูลฝอยติดเชื้อ เห็นได้อย่างชัดเจน มีการคัดแยกด้วยได้แก่ ถังขยะทิ้งกล่องโฟม เศษอาหาร ขวดน้ำ และ ขยะอันตราย อีกด้วย ส่วนบรรยากาศของศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม) แห่งนี้จัดเป็นสัดเป็นส่วน อย่างเรียบร้อย มีความพร้อมโหลดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้า เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ดูแล รักษา ได้แล้ว 100%