Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife ## การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ##

## การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ##

221
0
SHARE
 ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น เราจะยิ่งเข้าใจคำนี้อย่างลึกซึ้ง และหากคุณอยากให้สุขภาพดีๆ คงอยู่กับตัวเราไปนานๆถึงวัยเกษียณ มีหลายวิธี ดูแลตัวเองง่ายๆ
.
บรรลุ ศิริพานิช (2550) กล่าวว่า ภาวะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วัยเด็กมาเรื่อยๆ ผู้ที่ใกล้จะเกษียณอายุควรได้มีการเตรียมตัวด้านสุขภาพร่างกายให้พร้อมเพื่อรับกับวัยสูงอายุ การดูแลสุขภาพด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจําเป็นและจะ ช่วยให้สุขภาพวัยเกษียณอายุไม่ทรุดโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
.
ดังนั้น #การเตรียมตัวด้านร่างกาย มีดังนี้
.
#1 ตรวจสุขภาพประจําาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้
.
#2 รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ซึ่งเป็นอาหารที่เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย เน้นปลาและผักที่ ปลอดสารพิษ งดเครื่องดื่มประเภท น้ําอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอาหารจําาพวกแป้ง ข้าว น้ําาตาล ไขมันต่างๆ และควบคุมน้ําาหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
.
#3 ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ 10 แก้ว ควรดื่มน้ําาหลังตื่นนอนตอนเช้า สัก 1-2 แก้ว จะช่วยขับถ่าย ปัสสาวะและขับล้างของเสียออกจากทางเดินปัสสาวะ
.
#4 ออกกําาลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
.
#5 นอนหลับอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
.
#6 ควรให้ร่างกายได้รับแสงแดดทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายผลิตวิตามินดีที่ ทําให้ผิวหนังแข็งแรง
.
(ข้อมูลจากเอกสาร : การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ โดย เพ็ญประภา เบญจวรรณ ศศ.ม. )
.
เตรียมพร้อมด้านร่างกายแล้ว #การเตรียมพร้อมด้านการเงิน ก็สำคัญไม่น้อย ในวันนี้เรายังมีแรงทำงาน ควรเริ่มวางแผนการเงินไว้ด้วยนะครับ
.
ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการวางแผนชีวิตในระยะยาว ชำระเบี้ยระยะสั้น TIPlife ขอเสนอ
.
## TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตบำนาญ เหมาะสำหรับคนที่วางแผนชีวิตในระยะยาว ชำระเบี้ยระยะสั้น มีเงินใช้หลังเกษียณ รับเงินบำนาญสูงสุดปีละ 15% แถมยังใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000* บาท สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพ
.
.
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
.
* เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรกำหนด
.