Home บันเทิง สิ้นครูเพลง “ชาลี อินทรวิจิตร” ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 98 ปีด้วยโรคชรา

สิ้นครูเพลง “ชาลี อินทรวิจิตร” ศิลปินแห่งชาติ ในวัย 98 ปีด้วยโรคชรา

191
0
SHARE

เฟซบุ๊ก “อาร์ม อิสระ” โพสต์ภาพ ครูชาลี อินทรวิจิตร เป็นภาพขาวดำ พร้อมข้อความระบว่า “ข่าวเศร้ากลางตึก “ครูชาลี อินทรวิจิตร ” จากไปแล้วคืนนี้ “พี่หง่า”
หรือที่นักร้องนักคนตรี คนในวงการรู้จักก้นในนาม ครูชาลี อินทริวิจิตร ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา ขอกราบลาพีหง่า ณ ที่ตรงนี้ด้วยครับขอให้พี่เดิน
ทางสู่ภพหน้าอย่างสุขสงบด้วยเถิด

สำหรับประวัติของครูชาลี อินทรวิจิตรนั้น เดิมชื่อ สง่า อินทรวิจิตร เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 ที่จังหวัดสมุทรสาคร จบการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรก แผนกการเดินรถ มีผลงานประพันธ์ศร้องเพลงเกือบ 1,000 เพลง มีผลงานการแสคงอีกมากมาย

ท่านเป็นผู้ประพันธ์คำร้อง ผู้กำกับภาพยนตร์ ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) ประจำาปีพุทธศักราช 2536 มีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สดุดีมหาราช, แสนแสบ, ท่าฉลอม, สาวนครชัยศรี, ทุ่งรวงทอง, มนต์รักดอกคำใต้, แม่กลอง, เรือนแพ , จำเลยรัก ฯลฯ

ครูชาลีสมสกับนักแสดงหญิง ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ แต่หายไประหว่างการถ่ายทำเรื่อง อีจู้กู้ปู่ป้า ของ กำธร ทัพคัลไลย เมือวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบันยังไม่พบตัว ภายหลังเหตุการณ์นั้น ชาลี ได้แต่งเพลงเพื่อระลึกถึง โดยใช้ทำนองเพลง Aubrey ของเดวิด เกตส์แห่งวงเบรต (Bread) ใช้ชื่อ เพลงว่า เมื่อเธอจากฉันไป ขับร้องโดย พรพิมล ธรรมสาร

ครูชาลี อินทรวิจิตร ถึงแก่กรรมเมือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สิริรวมอายุ 98 ปี 9 เดือน 29 วัน