Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife เคล็ดลับความสําเร็จง่ายๆ กับ 4 Mindset

เคล็ดลับความสําเร็จง่ายๆ กับ 4 Mindset

141
0
SHARE
– Set Work : จัดระบบงาน และระเบียบชีวิตใหม่ มี to do list เพื่อไม่พลาดงานสําคัญในแต่ละวัน plan งานล่วงหน้า ในแต่ละสัปดาห์
.
– Set Friends : เข้าสังคม พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับคนทุกระดับ อย่าตัดสินใครตั้งแต่แรกพบ สร้าง Connection กับคนทุกประเภท อยู่กับคนเก่ง เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
.
– Set Thinking : พัฒนาระบบความคิด หาความรู้ในหลากหลายด้าน กระตือรือร้นหาความรู้ ในเรื่องที่ยังไม่รู้
.
– Set Life : ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง กําหนดเป้าหมายให้ชีวิต และการทํางาน เริ่มตั้งเป้าหมายจากระยะสั้นที่มีความท้าทาย กําหนดระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
.
แค่คุณทำได้อย่างที่ Set ไว้ตามนี้ รับรองว่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมแล้วหละครับ
.
(ข้อมูลจาก : www.businessplus.co.th)