Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife จะทำอย่างไร? หากคนใกล้ตัวของเราเกิดภาวะเครียดหนัก ในช่วงโควิด-19 ระบาด

จะทำอย่างไร? หากคนใกล้ตัวของเราเกิดภาวะเครียดหนัก ในช่วงโควิด-19 ระบาด

117
0
SHARE
.
ทคนิคสำคัญในการดูแลสุขภาพใจคนใกล้ตัว นั่นคือ #การใส่ใจรับฟัง
1. พูดช้าๆ ชัดๆ ด้วยน้ำเสียงที่สงบและอบอุ่น
2. แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เช่น “ฉันเข้าใจความกังวลของคุณในตอนนี้” หรือ “ฉันรับรู้ในความกังวลของคุณ ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณ” เป็นต้น
3. ถามถึง ความกังวลและความต้องการการช่วยเหลือ จากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
4. ลดความกังวลด้วยเทคนิค การฝึกหายใจ การผ่อนคลาย หรือ แนะนำวิธีผ่อนคลายความเครียดอื่นๆ
..
1. ฟังให้มากกว่าพูด เพื่อให้เข้าใจความกังวลของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
2. ถามด้วยความสุภาพ
3. ใช้คำถามปลายเปิด ได้แก่ เมื่อไหร่ ที่ไหน อะไร อย่างไร
4. รับรู้ความรู้สึกและความเข้าใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
5. ตอบสนองด้วยอารมณ์ปกติ
6. สร้างความเชื่อมั่นให้เชื่อในความสามารถของตัวเอง
7. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมควบคุมโรค
8. อดทนและแสดงออกด้วยความสงบ
9. เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ระบายความรู้สึก
10. รับฟังทางเลือก และช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
11. ต้องมั่นใจว่าคำแนะนำเป็นวิธีที่มีความปลอดภัย ไม่อันตราย
.
1. กดดันให้พูด ทั้งๆ ที่ไม่ได้อยากพูด
2. ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
3. ตัดสินคนอื่น
4. ใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก
5. พูดคุยเกี่ยวกับตัวเองหรือปัญหาของตัวเอง
6. ให้คำสัญญาหรือรับรองแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
7. นำเรื่องที่คุยไปบอกผู้อื่น
8. ใช้ประโยชน์จากความลับหรือเรื่องราวที่ได้ฟังจากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
(ข้อมูลจาก www.dmh.go.th)
.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กินเวลานานนับปี การดูแลสุขภาพจิต ทั้งของตัวเราเองและคนใกล้ตัวเป็นเรื่องสำคัญ และไม่ใช่เรื่องน่าอาย หรือเรื่องแปลกเลยครับ หากเราจะรู้สึกว่าต้องการหาที่ระบาย หาคนรับฟัง ซึ่งสามารถ ปรึกษากับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาให้คําปรึกษาได้ หรือ ปรึกษาทางสายด่วนสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตที่เบอร์1323 ครับ
.
TIPlife ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน แข็งแรงที่สุขภาพกาย และ สุขภาพใจ แล้วเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันครับ
.