Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife ## 5 ข้อ ต้องเตรียมพร้อมในวันที่สูงวัย ##

## 5 ข้อ ต้องเตรียมพร้อมในวันที่สูงวัย ##

110
0
SHARE
วันที่ 1 ต.ค.ของทุกปี ตรงกับ วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons) เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถ้ามองประเทศไทย ก็จะเห็นว่าาสัดส่วนประชากรสูงวัยของไทยกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น จนเป็น “สังคมสูงวัย” โดย บริบทของการเป็นผู้สูงอายุจากนี้น่าจะมีความแตกต่างไปจากอดีต เพราะเด็กแรกเกิดและวัยทำงานจะเริ่มลดลง ฉะนั้นต้องเป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ซึ่งนอกจากต้องเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ลูกหลานเหมือนเดิมต่อไปแล้ว ยังต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด ด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง และเงินที่เพียงพอ
.
ดังนั้นวันนี้ TIPlife จึงขอนำ 5 ข้อ เตรียมพร้อมในวันที่สูงวัยมาฝากกันครับ
.
1. เตรียมใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิดใจ ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยนี้ เช่น เรี่ยวแรงที่หายไป ร่างกายที่เหนื่อยง่ายขึ้น ลูกหลานออกไปมีครอบครัว ไม่ค่อยมีเวลาให้ หรือทำงานในเวลากลางวัน บางครั้งต้องอยู่ตามลำพังคนเดียว
.
2. เฝ้าระวังและชะลอความเสื่อมของร่างกาย ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพอนามัยให้ถูกต้อง โดย ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันให้ได้มากที่สุด เพิ่มความกระฉับกระเฉง และหมั่นออกกำลังแบบที่เหมาะสมกับวัย
.
3. เข้าใจต่อสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิด ความเชื่อ หรือหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันอาจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มวัย ซึ่งความเข้าใจนี้จะช่วยให้ลูกหลาน และคนรอบข้างรู้สึกอบอุ่น ครอบครัวมีความสุข
.
4. ควรมีการพักผ่อนหย่อนใจและทำงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆเพื่อความเพลิดเพลินใจ เพื่อทำให้จิตใจสดใส และได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อกระตุ้นสมองและความจำ เช่น ปลูกต้นไม้ เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมสังคม ไปวัดทำบุญศึกษาและปฏิบัติธรรม
.
5. ในขณะที่ยังทำงานมีรายได้ก็ควรจัดการทรัพย์สิน ลงทุนและออมทรัพย์ไว้เพื่อจุนเจือใช้จ่ายในวัยสูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
.
และเพื่อให้ด้านการเงินในวัยเกษียณไม่เป็นปัญหา เราสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ ด้วยแผน
.
🔸 TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตบำนาญ เหมาะสำหรับคนที่วางแผนชีวิตในระยะยาว ชำระเบี้ยระยะสั้น มีเงินใช้หลังเกษียณ รับเงินบำนาญสูงสุดปีละ 15% แถมยังใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000* บาท สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพ
.
.
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
.
* เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรกำหนด