Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คมนาคมสรุป 15 เส้นทางถูกน้ำท่วมเร่งซ่อมแซม

คมนาคมสรุป 15 เส้นทางถูกน้ำท่วมเร่งซ่อมแซม

90
0
SHARE

กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังนี้
1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 15 เส้นทาง จำนวน 15 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 11 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง
2. ถนนทางหลวง การจราจรเข้าสู่สภาวะปกติสามารถสัญจรผ่านได้ทุกเส้นทาง
3. ถนนทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 15 เส้นทาง จำนวน 15 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 11 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง
4. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 7 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดสุพรรณบุรี 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) จังหวัดนครปฐม 4) จังหวัดสุรินทร์ และ 5) จังหวัดชัยภูมิ
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จำกัด สามารถเดินรถได้ตามปกติ
7. กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
8. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่
– ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
– สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
– สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
– สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
– สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
– สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199