Home ต่างประเทศ เกาหลีเย็นยะเยือก! หิมะตกหนัก

เกาหลีเย็นยะเยือก! หิมะตกหนัก

132
0
SHARE

วันนี้ (19 ม.ค.) พยากรณ์หิมะตกหนักเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายในโซลและปริมณฑล หนา 1-5 ซม. ตอนกลางของเกาหลีอุณหภูมิราว -10 องศา และอาจมีลมพัดทำให้อากาศเย็นจัดเป็นพิเศษ
อัปเดต 08:41 น. : ในโซลตอนนี้บางพื้นที่เริ่มตกแล้ว #รีวิวเกาหลี #เที่ยวเกาหลี #จะไปเกาหลี