Home ฉลามเขียว คดีตลาดล้อมบ้านป้าทุบรถศาลนัดฟังคำพิพากษา 16 พ.ค.2561

คดีตลาดล้อมบ้านป้าทุบรถศาลนัดฟังคำพิพากษา 16 พ.ค.2561

463
0
SHARE

 

 

 

เช้า 10 พ.ค.2561 ศาลปกครองกลาง  ออกนั่งบัลลังค์  พิจารณาคดีครั้งแรกในคดีตลาดนัดล้อมบ้านป้าทุบรถ  น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ  เจ้าบ้าน   ในหมู่บ้านเสรีวิลล่าสวนหลวงร. 9 เบิกความว่า บ้านพักของตนอยู่ในพื้นที่โครง 1ที่ตามการจัดสรรระบุให้เป็นที่พักอาศัย  ไม่สามารถทำตลาดได้ ส่วนผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของตลาดก็ได้ยืนยันว่า มีหลักฐานจากสำนักงานที่ดินประเวศยืนยันว่า  พื้นที่บ้านของน.ส.บุญศรีอยู่ในโครงการที่ 2 ที่สามารถจัดสร้างอาคารพานิชย์เพื่อการค้าได้

 

 

หลังจากนั้น   องค์คณะได้ให้ “ตุลาการผู้แถลงคดี”  เป็นตุลาการนอกองค์คณะแถลงความเห็นส่วนตัว   ที่องค์คณะจะนำไปประกอบการพิจารณาด้วย  โดยตุลาการผู้แถลงดดีมีความเห็นว่า

 

ตามพยานหลักฐานที่ตุลาการเจ้าของสำนวนได้แสวงหาและไม่อาจโต้แย้งได้ชัดเจนว่า ที่ดินบ้านของ น.ส.บุญศรี อยู่ในหมู่บ้านเสรีวิลล่า โครงการ 2 ที่มีการขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อการพานิชย์และอุตสาหกรรม  ซึ่งตามผังของโครงการกำหนดให้เป็นอาคารพานิชย์จำนวน 51 ห้อง โดยมีระยะความกว้าง  8 หรือ10 คูหา แต่ในข้อเท็จจริงมีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเพื่อทำตลาด   ไม่ตรงกับแผนผังของโครงการที่ขอนอนุญาตจัดสรรที่ดิน จึงเป็นการขัดต่อพ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน และพ.รบ.ควบคุมอาคาร

 

การที่ผู้ว่ากทม. ออกใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารตลาดทั้ง 4 แห่ง ให้กับผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้ประกอบการตลาดสวนหลวง ตลาดรุ่งวานิชย์ ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต และตลาดยิ่งนรา จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 ปล่อยให้มีการจัดตั้งตลาดร่มเหลือง โดยไม่ได้ขออนุญาต  และก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ น.ส.บุญศรี แม้จะอ้างว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ กทม. ไปดูแลในเรื่องความสะอาด การจราจร และความเดือดร้อนรำคาญ   รวมถึงจับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดรูปธรรม  คือ   ระงับการประกอบกิจการตลาดทั้ง 5 แห่ง กลับปล่อยให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่น.ส.บุญศรี และประชาชนในหมู่บ้านต่อเนื่องตั้งปี 52 จนถึง 23 ก.พ. 2561 จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องทั้ง 4 ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.สาธารณสุข รวมทั้งละเมิดสิทธิในการอยู่อาศัยอย่างสงบของน.ส.บุญศรี

 

จึงเห็นควรที่องค์คณะจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารตลาดทั้ง 5แห่ง และสั่งให้เจ้าของตลาดรื้อถอนตลาดภายใน 60 วันนับแต่คดีถึงที่สุด  ถ้าไม่ดำเนินการให้กทม.ดำเนินการรื้อเอง โดยเจ้าของตลาดออกค่าใช้จ่าย ให้ระงับการประกอบกิจการตลาดทั้ง 5 แห่ง  และห้ามผู้ค้ารายย่อยตั้งแผงค้าในหมู่บ้าน ระงับเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านให้เป็นรูปธรรมภายใน 7 วันนับแต่คดีถึงที่สุด

 

กทม.ต้องชดใช้ค่าสินไหมต่อการทำละเมิดแก่น.ส.บุญศรีกับพวกรวม 4 คน นับแต่วันที่ 10 มี.ค. 2554จนถึงวันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่ผู้ว่ากทม.สั่งระงับกิจการตลาดทั้ง 5 แห่งเป็นรูปธรรม คิดเป็นจำนวน 2,542 วัน  เป็นค่าสินไหมทดแทนต่อคน 127,100บาท ภายใน 60 วันนับแต่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับแต่วันที่ 30 ก.ย. 56 เป็นต้นไป  จนกว่าชำระเสร็จ และให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมีผลต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุด

 

แถลงจบแล้ว  องค์คณะได้แจ้งคู่กรณี   ศาลนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 10.30 น. หากฟังแล้วคู่กรณีติดใจสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันอ่าน

 

matemnews.com

10 พฤษภาคม 2561