Home ไลฟ์สไตล์ ไหว้พระให้สุขใจ “วัดห้วยมงคล”

ไหว้พระให้สุขใจ “วัดห้วยมงคล”

633
0
SHARE

‘วัดห้วยมงคล’ เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือน “หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่แห่งนี้เดิมมีชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามใหม่เป็น “ห้วยมงคล” โดยในปัจจุบันใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย

 

 

และสำหรับวัดห้วยมงคลยังมีรูปสลักหลวงพ่อทวดที่แกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ไว้ให้ประชาชนได้สักการบูชา บริเวณรอบองค์พระนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมความงดงามของวิวทิวเขาล้อมรอบ และสามารถมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีที่กั้นพรมแดนไทย – พม่าได้อย่างชัดเจน

 

เปิดให้เข้าสักการะได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 21.00 น.