Home ต่างประเทศ เปิดภาพตำรวจมองโกเลีย ในขี่ม้าไปทำงาน ลาดตระเวนในทุ่งหญ้าของเมือง Xilinhot

เปิดภาพตำรวจมองโกเลีย ในขี่ม้าไปทำงาน ลาดตระเวนในทุ่งหญ้าของเมือง Xilinhot

432
0
SHARE

นี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังขี่ม้าลาดตระเวนในทุ่งหญ้าของเมือง Xilinhot ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางภาคเหนือของประเทศจีน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟของเมืองนี้ ต้องคอยให้ความช่วยเหลือคนเลี้ยงแกะในท้องถิ่นอยู่เป็นประจำ หน่วยงานจึงจัดสรรม้าให้เพื่อสร้างทีมและระบบงานลาดตระเวน