Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife “แมน การิน” นำทีมจิตอาสาทำกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดชุมพร

“แมน การิน” นำทีมจิตอาสาทำกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดชุมพร

1739
0
SHARE

กิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ระยะที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีของ กฟผ. ที่น้อมนำแนวพระราชปณิธานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ณ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร เพิ่มอีกจำนวน 50 ไร่ ต่อเนื่องจากกิจกรรมปลูกป่าชายเลนระยะที่ 1

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน และได้ดำเนินการปลูกป่าจนครบ จำนวน 50 ไร่แรกแล้วในเดือนกรกฎาคม 2561 หลังจากนี้ กฟผ. จะรณรงค์เชิญชวนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ตลอดเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 เพื่อปลูกป่าให้ครบจำนวน 100 ไร่ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับจังหวัดชุมพร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ.FM91)  พร้อมด้วย แมน การิน ดารานักแสดงจิตอาสาและบล็อกเกอร์ รวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน

 

สำหรับ กฟผ.ดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักการปลูกป่าตามผลการศึกษาทางวิชาการคือปลูก 1 ปีและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกต่อเนื่อง 2 ปี  สำหรับในพื้นที่จังหวัดชุมพร กฟผ.ดำเนินการปลูกป่ามาแล้วเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12,065 ไร่แบ่งเป็นป่าปก 10,165 ไร่ และป่าชายเลน 1,900 ไร่  ซึ่งการปลูกป่าชายเลนนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าให้สมบูรณ์แล้วยังช่วยสร้างความสมดุลของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่  ป่าชายเลนที่จะปลูกในพื้นที่จังหวัดชุมพรรวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ไร่  เป็นการปลูกต้นโกงกางทั้งหมด เป็นหนึ่งในแผนคืนความสุข ความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนภาคใต้ประจำปี 2561 ของ กฟผ. โดยได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมทั้งปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ กฟผ.มีหลักในการเลือกพื้นที่ปลูกป่าโดยต้องเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผืนป่าและเต็มใจที่จะช่วยดูแลรักษาป่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้โครงการ “กฟผ. ชวนคนไทย สร้างทะเลสวย”ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 22-24 กันยายน 2561ยังจบเพียงแค่นั้น หลังจากปลูกป่าชายเลนกันไปเป็นที่เรียบแล้ว ยังมีโอกาสชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์  พักผ่อนหย่อนใจให้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ด้วยสะพานไม้ทอดยาวเข้าไปในป่าชายเลน

กิจกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นคณะจิตอาสาและ “แมน การิน” ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด ณ ชายหาดทุ่งมะขาม จากนั้นเข้าสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมูเกาะชุมพร ในร้าน OTOP

 

จากนั้น วันที่ 24 กันยายน 2561 ได้เข้าชมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่(แก้มลิง) จ.ชุมพร ซึ่งเป็น โครงการตามพระราชดำริ ที่พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้สร้างเส้นทางเดินน้ำ เพื่อพักน้ำไว้ในแก้มลิง ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดชุมพรที่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาก่อนและเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรของราษฎรในช่วงฤดูแล้ง โดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และถ่ายภาพ “สะพานไม้เคี่ยม” แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชิญชวนให้มาเที่ยวชมกัน ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ