Home ต่างประเทศ “เส้นผม” จากผู้หญิงเมียนมาร์ คือสินค้ามาแรง เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

“เส้นผม” จากผู้หญิงเมียนมาร์ คือสินค้ามาแรง เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

205
0
SHARE

“เส้นผม” สิ่งที่ถูกผูกโยงไว้กับพุทธศาสนาและตัวตนของความเป็นหญิงชาวเมียนมาร์ แต่ในปัจจุบัน “เส้นผม” ได้กลายเป็นสินค้าอีกอย่างที่มาแรงและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

แม้ว่าบางคนไม่อยากขาย แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัว ผู้หญิงบางคนจึงต้องตัดสินใจขายเพราะความอยู่รอด และบางคนก็ขายเพื่อหวังนำเงินที่ได้มา ไปทำบุญในรูปแบบต่างๆ

เพราะเส้นผม ที่เมียนมาร์มีค่าเหมือนทองคำ เดินเข้าร้านขายผมออกมาที ทุกคนจะมีเงินกลับบ้านไม่น้อยกว่า 2000 ถึง 4000 บาทเลยทีเดียว