Home บันเทิง “รีฮันน่า” สุดทน!! ฟ้องพ่อตัวเอง ฐานเอานามสกุลไปตั้งเป็นชื่อบริษัท

“รีฮันน่า” สุดทน!! ฟ้องพ่อตัวเอง ฐานเอานามสกุลไปตั้งเป็นชื่อบริษัท

294
0
SHARE

นักร้อง อาร์แอนด์บี  รีฮันน่า หรือชื่อเต็มๆ  Robyn Rihanna Fenty ก็ฟ้องพ่อตัวเอง โรนัลด์ เฟนตี้ ฐานเอานามสกุลไปตั้งเป็นชื่อบริษัท Fenty Entertainment  ทั้งที่ รีฮันน่า ใช้นามสกุล Fenty  ไปตั้งเป็นชื่อแบรนด์เครื่องสำอางค์ของตัวเอง และธุรกิจอื่นก่อนแล้ว  ตั้งแต่ปี 2012   ที่สำคัญ พ่อและหุ้นส่วนยังเที่ยวไปหลอกใครต่อใครว่าเธอมีเอี่ยวกับบริษัท Fenty Entertainment     

งานนี้ รีฮันน่า ก็ต้องการให้พ่อเลิกใช้นามสกุล Fenty เป็นชื่อบริษัทตัวเอง ทั้งยังเตรียมเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งทางรีฮันน่าจะไปพิจารณาอีกครั้ง  

ข้อมูลโดย nineentertain.tv