Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คนไทยต้องการให้สื่อมวลชนเจาะข่าวลึกประเด็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาทำถูกต้องตามกฎหมายกัญชาหรือไม่

คนไทยต้องการให้สื่อมวลชนเจาะข่าวลึกประเด็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาทำถูกต้องตามกฎหมายกัญชาหรือไม่

168
0
SHARE

ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ   แถลงข่าวในเว็บไซต์ 20 ม.ค.2562 ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพล สิทธิบัตรกัญชา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,014 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 15 – 19 ม.ค.

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.2 เห็นด้วยต่อการยกเลิกคำขอให้รัฐคุ้มครองการถือสิทธิของชาวต่างชาติในกัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ 26.8 ไม่เห็นด้วย

 เมื่อถามถึง หน่วยงานที่ควรเป็นผู้ปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนไทย พบว่า หน่วยงานอันดับหนึ่ง ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ร้อยละ 32.0 อันดับสองได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร้อยละ 27.2 อันดับสามได้แก่ รัฐบาลและ คสช. โดยใช้มาตรา ๔๔ ได้ร้อยละ 20.6 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร้อยละ 20.2 ตามลำดับ

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4 เห็นด้วยต่อ การป้องกันรักษากัญชาไทยไม่ให้ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 21.6 ไม่เห็นด้วย

เมื่อถามถึงประเด็นข่าวที่ต้องการให้ สื่อมวลชนขุดคุ้ยเกาะติดต่อเนื่องเรื่องกัญชา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 ระบุ คือประเด็นข่าว  กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่   รองลงมาคือ ร้อยละ 77.5 ระบุ ใครได้ประโยชน์จาก สิทธิบัตรกัญชาของบริษัทยักษ์ใหญ่ และ ร้อยละ 73.7 ระบุ เจาะลึกเบื้องหลัง ต่างชาติขอสิทธิบัตรกัญชาและผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง

matemnews.com 

20 มกราคม 2562