Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แจ้งข่าวชาวจักรยานตำรวจจร.สน.อุดมสุขจับรถติดแร็คขนจักรยาน

แจ้งข่าวชาวจักรยานตำรวจจร.สน.อุดมสุขจับรถติดแร็คขนจักรยาน

153
0
SHARE

https://goo.gl/8ShL32

เฟชบุ้ค  บุญธรรม กองเกียรติวานิช https://goo.gl/bzHU4k

30 มกราคม เวลา 22:12 น.

แจ้งข่าว้พื่อนๆ เพื่อนในกลุ่มโดนมา ข้อหาใช้รถผิดประเภท ตร.บอกรถบรรทุกคนไม่ใช่จักรยาน สน.อุดมสุข

https://goo.gl/u5tRNx

Matemnews.com

3 กุมภาพันธ์ 2562