Home ข่าวทั่วไปรอบวัน 4 ก.พ.ปิดโรงเรียนหนีฝุ่นจิ๋วต่อหรือไม่ให้ ผอ.ตัดสินใจได้เอง

4 ก.พ.ปิดโรงเรียนหนีฝุ่นจิ๋วต่อหรือไม่ให้ ผอ.ตัดสินใจได้เอง

137
0
SHARE

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือ  กพฐ.)  แถลงข่าว 3 ก.พ.2562 ว่า ขณะนี้ตนได้แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (สพท.) ในเขต กทม. ปริมณฑล   และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ว่า   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มีนโยบายให้โรงเรียนใน กทม. และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ปิดสถานศึกษาในช่วงวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62 โดยตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.เป็นต้นไป ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาเปิดหรือปิดสถานศึกษาได้ตามอำนาจหน้าที่ โดยให้พิจารณาตามสภาพของสถานการณ์ของฝุ่น ณ จุดที่ตั้งของโรงเรียน และต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ หากสถานศึกษาใดต้องการหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษให้แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการจัดหาให้ ทาง สพฐ. ก็ยินดี ขอให้ทางโรงเรียนประสานขอรับหน้ากากป้องกันฝุ่นได้ที่ สพฐ. ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปิดเรียนต่อเนื่อง ขอให้สถานศึกษาแนะนำให้นักเรียนได้เรียนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล DLTV ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งสัญญาณ  ทั้งทางระบบโทรทัศน์   และอินเทอร์เน็ต หรือ เสนอแนะให้ทบทวนความรู้จากแอปพลิเคชั่น ติวฟรี.คอม  หรือจัดสอนสดผ่านช่องทางสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

Matemnews.com

3 กุมภาพันธ์ 2562