Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรค ทษช.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรค ทษช.

137
0
SHARE

ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าว เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. วันที่ 14 ก.พ.2562 เผยแพร่ผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)​

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เริ่มเมื่อเวลา 13.30 น.ภายหลังการพิจารณาประมาณ 1 ชั่วโมง ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารชี้แจงผลการประชุมว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสาร ประกอบคำร้อง แล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (13) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

วิธีการส่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่ง ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง หากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่ง และสำเนาคำร้องไว้ ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง และให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาขอศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 5 ประกอบมาตรา 54 แล้ว ทั้งนี้ ศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 27 ก.พ.62 เวลา 13.30 น.

หลังจากนั้น  เจ้าหน้าที่จากศาลรัฐธรรมนูญ ได้ไปที่พรรคไทยรักษาชาติ  นำสำเนาคำร้องของกกต. ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ  นำมามอบให้ที่พรรคไทยรักษาชาติในฐานะผู้ถูกร้อง โดยมี  นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค และนายสุรชัย ชินชัย ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ เป็นผู้รับสำเนาดังกล่าว

แล้ว นายสุรชัย แถลงแก่นักข่าว ว่า ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่ให้โอกาสพรรคไทยรักษาชาติ ทำคำชี้แจง โดยเราจะนำสำนวนดังกล่าวไปวิเคราะห์ และทำคำชี้แจงยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในระยะเวลาที่ศาลกำหนด เบื้องต้นจะทำในรูปแบบเอกสารยื่นต่อศาล ตามประเด็นที่ศาลตั้งเป็นข้อๆ โดยเราจะชี้แจงทั้งประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง เพื่อยื่นต่อศาล ส่วนรายละเอียดพยานหลักฐานที่จะยื่นให้ศาลพิจารณานั้น เนื่องจากยังไม่เห็นสำเนาทั้งหมดจึงยังไม่สามารถชี้แจงลงรายละเอียดได้

matemnews.com

14  กุมภาพันธ์ 2562