Home ต่างประเทศ สิงคโปร์ คิดค้น รถไร้คนขับ แก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

สิงคโปร์ คิดค้น รถไร้คนขับ แก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

488
0
SHARE

ถึงแม้ว่าจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเต็มร้อย แต่เชื่อได้เลยว่า MooAV จะกลายเป็นรถยนต์ที่ถูกนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้

MooAV ผลิตขึ้นโดย บ. MooVita หนึ่งในพาหนะไร้คนขับกำลังถูกทดสอบวิ่งในศูนย์ทดลองในสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพาหนะไร้คนขับ ทั้งนี้สิงคโปร์ยังเป็นสถานที่ของการมาทดสอบวิ่งพาหนะไร้คนขับจากบริษัททั่วโลกภายในพื้นที่ 5 เอเคอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง โดยพื้นถนนที่ใช้ทดสอบก็เหมือนกับถนนทั่วไปที่มีทั้งสัญญาณไฟจราจร ทางม้าลาย หรือแม้แต่เครื่องประเมินน้ำฝน องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้การทดสอบสมจริงและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้คนขับ

สิงคโปร์กำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุเร็วที่สุดในโลกเนื่องจากมีประชากรน้อย และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีพาหนะไร้คนขับเข้ามาช่วย ทุกวันนี้สิงคโปร์ก็กำลังมีการผสมผสานรูปแบบของการขนส่งโดยใช้เทคโนโลยีพาหนะไร้คนขับอยู่บ้างแล้ว แต่หากอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไว้ทั้งความเร็ว และในโซนที่ปลอดภัย โดยความเร็วที่กำหนดให้วิ่งได้คือไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง