Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “ธิดาแดง” ยื่นกกต.ให้นับคะแนนใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศ

“ธิดาแดง” ยื่นกกต.ให้นับคะแนนใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศ

246
0
SHARE

เมื่อตอนสายวันที่ 27 มี.ค.2562 นางธิดา ถาวรเศรษฐ  ที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในฐานะ  “ประชาชนคณะอาสาสมัครตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง”   พร้อมคณะ  ไปที่สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ  ยื่นหนังสือ กกต.  เรียกร้องให้ตรวจสอบการรายงานคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้ง จำนวนบัตรดีบัตรเสีย พร้อมตรวจสอบจำนวนบัตรเสียที่มีมากผิดปกติ หรือนับใหม่ทั้งหมด

ทางกลุ่มมีอาสาสมัครลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์การออกเสียงและการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 2,000 คนทั่วประเทศ เห็นปัญหาความบกพร่อง ไร้ประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือของ กกต. จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย

1. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ และ กกต. ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนและพรรคการเมือง ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ โดยห้ามไม่ไห้ภาคประชาชนเข้าใกล้หน่วยเลือกตั้งหรือ สังเกตการณ์นับคะแนน

2. ไม่แสดงภาพบัตรที่อาจวินิจฉัยผิดพลาด ว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นแนวทางการวินิจฉัย

3. จัดสถานที่ไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการขีดคะแนนบนกระดาน ขานหมายเลขไม่ชัด เป็นเหตุให้บางหมายเลขมีคะแนนเกินกว่าความเป็นจริง หรือน้อยกว่าความเป็นจริง

4. กรรมการประจำหน่วยไม่มีความรู้เพียงพอ ในการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย

5. การขานหมายเลขไม่ชัดเจน ทำให้ขีดคะแนนผิดพลาด

6. ไม่แสดงใบสรุปผลหน้าหน่วยเลือกตั้ง เช่น จำนวนยอดบัตรทั้งหมด บัตรดี บัตรเสีย บัตรผู้ไม่ประสงค์ออกเสียง และบัตรเหลือ

7. พบว่าในบางหน่วยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง มีแต่ชาวบ้านในชุมชนนับกันเอง ขนหีบใส่รถตัวเอง ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นว่าจะขนหีบบัตรเลือกตั้งไปทำอะไรต่อ

8. บางหน่วยจัดให้ไปออกเสียงในห้องเรียน จึงยากต่อการตรวจสอบการนับคะแนน

9. ระเบียบ กกต.ห้ามไม่ให้ตัวแทนพรรคการเมือง หรือผู้สังเกตการณ์ถ่ายรูปในหน่วยเลือกตั้ง และห้ามโต้แย้งใดๆ

10. การที่ไม่ติดใบสรุปคะแนนของทุกหน่วยที่เขตเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในผลคะแนน และมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งไปเขตเลือกตั้ง และรายงานถึงสำนักงาน กกต.ไม่ตรงกัน และ

11. พบการประมวลผลที่ผิดพลาด ตัวเลขสับสน ส่งผลเสียต่อการทำงานของ กกต. ทั้งในแง่การถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐ และความบกพร่องในการทำหน้าที่

กกต.ชุดนี้ถูกแต่งตั้งโดยรัฏฐาธิปัตย์ ส่วนตัวมองว่การทำหน้าที่ของ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งสอบไม่ผ่าน ตั้งแต่การจัดเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ที่มาเลเซีย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้ 4 พันคน แต่กลับมีแค่ 3 คูหา ไว้รองรับเท่านั้น และเชื่อว่าถ้าเรื่องของผลคะแนนยังไม่เป็นที่ชัดเจน เชื่อว่าจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะจะมีการแจกใบส้ม ใบแดง ใบดำ ให้กับผู้สมัครบางพรรคการเมือง อาจจะมีผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้” นางธิดา กล่าวและว่า เป็นภารกิจของ กกต.ต้องพิสูจน์ในเรื่องของการรายงานผล ต้องทำให้เกิดความโปร่งใส กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ถ้าไม่ชัดเจนวันที่ 9 พ.ค.ประกาศผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว อาจเกิดปัญหากับประเทศ เดินหน้าต่อไปไมได้ ช็อกคนทั้งประเทศ เพราะเขาไม่เชื่อในผลคะแนนที่ กกต.ประกาศออกมา

นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม กล่าวว่า เราต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศเนื่องจากตามที่มีปรากฏหลักฐานไม่ชอบมาพากลมากมายในสื่อโซเชียล โดยส่วนของพรรคแผ่นดินธรรมเองการนับคะแนนในช่วงค่ำวันที่ 24 มี.ค.คะแนนผู้สมัครสูงกว่าที่ปรากฏในช่วงเช้าวันที่ 25 มี.ค.คะแนนมันลดลงไป ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ว่าจู่ๆ คะแนนมันลดหายลงไปหลายพื้นที่ ดังนั้น วันนี้จึงมายื่นเรื่องต่อ กกต.ให้สั่งมีการนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏภาพในสื่อโซเชียล มีนายทหารไปชะโงกดูเพื่อนทหารคนอื่นกาบัตร ส่วนพรรคเองก็มีปัญหาว่ามีการนำกระดาษขาวมาปิดภาพผู้สมัครอย่างน้อย 3 หน่วยเลือกตั้ง

matemnews.com 

27  มีนาคม 2562